Hvězdicová a disková síta

Hvězdicová a disková síta

 

Síta umožňují roztřídit materiál na podsítnou a nadsítnou frakci efektivně, přesně a s nízkými provozními náklady. Využívají se především v těchto oblastech:

  • vytřídění nadměrných částí z jednodruhového materiálu, jako je tuhý komunální odpad, plasty, PET láhve, zbytky ze zpracování autovraků, popel ze spalování, kompost, dřevo, biomasa a další materiály obdobných fyzikálních vlastností,
  • vytřídění nadměrných částí z  materiálů: průmyslový odpad, velkoobjemový odpad, kovy, stavební a demoliční odpad, nebezpečný odpad.

Jak se materiál posouvá po sítu, pohybuje se zároveň vertikálně díky rotujícím prvkům a tím dochází k roztřídění na 2 frakce:

  • podsítný materiál padá skrz mezery dolů,
  • nadsítný materiál je posouván dále po povrchu síta.

Velikost frakcí určuje konstrukční tvar rotorů, vzdálenost mezi rotory, rychlost otáčení rotorů a úhel náklonu síta.

Nezávazná poptávka

@