Abychom mohli při konstrukcích technologických celků našim zákazníkům přinést tu nejlepší kvalitu, uskutečnili jsme setkání za účelem rozvoje spolupráce a nabytí nových poznatků s anglickým partnerem Impact Air Systems. Setkání se kromě předních zástupců společnosti zúčastnili také další obchodní partneři z Rakouska a Španělska.

    Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu o ochranu životního prostředí v souvislosti s čerpáním přírodních zdrojů a materiálovým využitím odpadů dochází k nárůstu recyklace. Zpracovatelé odpadu jsou motivováni k tomu, aby do svých provozů zařazovali nové technologie a zlepšovali tak kvalitu recyklace materiálů.

    Společnost ImpactAir Systems vyvíjí a dodává pneumatické systémy pro separaci odpadů zejména na základě objemové hmotnosti (vzduchové nože, zig-zag separátory, odprašovací jednotky, vzduchové dopravní systémy). V rámci návštěvy jsme měli možnost navštívit místní třídící a recyklační linku na komunální odpad s kapacitou 100 tis. t/rok, kde je instalovaná právě technologie společnosti Impact Air pro odprášení provozu a separaci těžkých komponent komunálního odpadu. Získané poznatky využijeme v rámci námi nabízených služeb, což je v této oblasti zejména návrh, konstrukce a dodávka kompletních třídicích a dotřiďovacích linek s kapacitou do 20 tis. t/rok.

    Věříme, že bude tato spolupráce oboustranně přínosná a obohacující, a pomůže posouvat hranice možností recyklace a využití odpadů.

    fad7e129-8fce-4b2a-ac6b-c49e074e9a5b.jpg