Za účelem rozšíření možností a získání nových poznatků čerpaných v rámci své činnosti - návrhů technologických řešení v oblasti odpadového hospodářství - navázala VIA ALTA a.s. spolupráci se společností ASIO, spol. s r. o.

    Česká inženýrsko - dodavatelská společnost ASIO, spol. s r.o. působí v oboru vývoje, výroby a dodávek technologií pro čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu. Široké spektrum jejich produktů nachází uplatnění při čištění odpadních vod z rodinných domů, obcí, měst, nemocnic a v různých průmyslových odvětvích.

    Našli jsme společný průnik technologických řešení společností VIA ALTA a ASIO konkrétně v provázání inovativní technologie pro odvodnění kalů společnosti ASIO a následného nízkoteplotního sušení kalů s využitím naší technologie MULTIFERM S. Na trh jsme tak schopni společně uvést komplexní technologické řešení pro odvodnění a sušení kalů pro menší a střední kapacity.

    Věříme, že sdílení stejných hodnot povede k oboustranné spokojenosti nejen obou společností, ale především koncového zákazníka, kterému bude vždy poskytnuto odpovídající technologické řešení.

    b408a69ad1256da4c274ec31941ff144f8416d19.jpeg