Spolupráci s akademickou sférou považujeme ze jeden z klíčových aspektů rozvoje společnosti VIA ALTA a.s. Aktivně spolupracujeme s Mendelovou univerzitou v Brně, Českým vysokým učením technickým v Praze, Vysokým učením technickým v Brně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

    V rámci rozvoje spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně se ve středu 3. května 2017 setkal na rektorátě univerzity ředitel společnosti VIA ALTA a.s. Jakub John s prorektorem pro internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně Ing. Samuelem Antwi Darkwahem, Ph.D. a vedoucím Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty prof. Ing. Janem Marečkem, DrSc., dr. h. c. Předmětem jednání byly zejména konkrétní společné aktivity při rozvoji spolupráce ve vědě a výzkumu a společné aktivity při realizaci mezinárodních projektů a technologických dodávek zejména v Rusku a ve Vietnamu.

    Setkání Mendelova univerzita