Stejně jako minulý rok se i letos společnost VIA ALTA přihlásila do mezinárodní soutěže Energy Globe Award. Soutěž Energy Globe Award oceňuje již od roku 2000 projekty a inovativní nápady z celého světa v oblasti ochrany životního prostředí a úspor energií. Tento globální projekt probíhá na národní úrovni ve 177 zemích světa. V České republice soutěž iniciovala a již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON.

    Soutěž E.ON Energy Globe je vyhlašována v šesti kategoriích – Obec, Kutil, Firma, Mládež, Stavba a Nápad. Cílem soutěže je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie a zviditelnit tak takové projekty, které si zaslouží publicitu za svůj inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí a mohou tak sloužit jako inspirace a přinos jak společnosti, tak v první řadě i kvalitě životního prostředí.

    Společnost VIA ALTA se soutěže účastní opět s technologií POLYBET, tentokráte však zaměřenou na recyklaci nejen odpadních plastů, ale zejména recyklaci odpadního skla z solárních panelů po ukončení jejich životnosti.

    Od roku 2015 nařizuje směrnice EU 2012/19 materiálové využití při likvidaci solárních panelů. 70 % každého panelu je třeba zrecyklovat. Typický krystalický solární panel má největší hmotnostní podíl skla (až 70 %). Toto sklo však není volně přístupné, protože jsou k němu přitaveny další vrstvy jako EVA fólie, křemíkové články a další, které jsou však velmi těžko (nebo finančně méně efektivně) oddělitelné. Další problematickou složkou jsou pak různé druhy plastů, které mohou tvořit až 15 % váhy každého solárního panelu.

    Technologie POLYBET, která dokáže odpadní sklo materiálově využít, tak přináší možnost uplatnění skla získaného drcením solárních panelů.

    american-public-power-association-419672-unsplash.jpg