Zkvalitnění infrastruktury pro vlastní vývoj a inovační aktivity společnosti VIA ALTA a.s.
  reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010079
  Výzva III programu podpory POTENCIÁL

  Projekt si klade za cíl zajistit kvalitní infrastrukturu pro vlastní vývojové pracoviště společnosti VIA ALTA a.s. dovybavením potřebnými technologiemi tak, aby byla umožněna realizace všech plánovaných výzkumných a vývojových projektů společnosti. Projekt je spolufinancován z prostředků EU.

  Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj.
  K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

  Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

  • konstrukce, návrh a vývoj specialních technologických a strojních celků
  • prototypová výroba
  • dělení materiálu, obrábění, svařování, zámečnická výroba

  Bližší informace: tel.: 568846601, e-mail: info@via-alta.cz

 • OPPIK Potenciál