Technologie Polybet, kterou vyvinuli výzkumníci z VIA ALTA a.s., materiálově využívá vícedruhové odpadní termoplasty a za pomocí vhodných plniv a příměsí je přeměňuje v dekorativní a stavební dílce z inovativního kompozitního materiálu - polymerního betonu. Technologie vznikla jako reakce na neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství, kdy je velmi významné procento směsných odpadních plastů stále skládkováno bez dalšího materiálového využití z důvodu vysokých nákladů na jejich separaci a čištění. Technologie Polybet přináší na trh průlomovou možnost materiálového využití dosud nevyužívaného odpadu pro výrobu produktů, které svými vlastnostmi předčí dosud využívané konvenční betonové směsi.

   

  Podrobněji jsme si o technologii pohovořili s ředitelem společnosti VIA ALTA a.s., Jakubem Johnem.

  V kterých provozech by mohla být technologie Polybet nejlépe uplatnitelná?

  Nejvhodnějším potenciálním provozovatelem naší technologie jsou výrobci konvenčních betonových prefabrikátů a prvků, kteří mohou naši technologii zavést do výroby pro rozšíření svého výrobkového portfolia s významným environmentálním přínosem a lepší nákladovostí výroby, což jim dá jasnou konkurenční výhodu. Další výhodou instalace v těchto provozech je již fungující zásobování materiálem, zpravidla dobrá dostupnost energií a již fungující obchodní síť pro distribuci produktů. Technologii ale mohou zavést i firmy, které se zabývají nakládáním s odpady jako navazující technologii po dotřiďování plastů, kdy je zajištěn přísun plastového odpadu. Tím se významně zredukují náklady na logistiku materiálu. V neposlední řadě je technologie vhodná i jako samostatná instalace v rámci nového podniku, který hodlá vstoupit na tento trh s novými, designovými, či funkčně vylepšenými produkty a hledá další konkurenční výhodu.

  Jaké konkrétní výrobky se z této odpadní suroviny dají vyrábět?

  Nutno podotknout, že se nejedná o výrobu recyklátu, ale už finálních produktů s vysokou užitnou hodnotou. Vyráběnými prvky mohou být stavební prefabrikáty, dekorativní prvky, prvky mobiliářů, obklady apod. Jejich použití je pak zejména ve stavebnictví, ale i v zahradní a parkové architektuře, architektuře veřejných prostor, případně v oblasti designových prvků.

  Kterou surovinu Polybet nahrazuje nebo může nahradit?

  Zejména cement a vodu. Tyto jsou ve výrobě plně nahrazeny právě odpadním plastem. A s ohledem na vzrůstající cenu cementu se jedná do budoucna o velmi perspektivní směr. Polymerní betony se do současné doby používaly zejména pro přesnější elementy používané hlavně ve vodohospodářství apod. Nicméně tam jako vstupní materiál využívají vysoce kvalitní a čisté písky a čistý plast. Naše technologie přináší přelomový přístup v možnosti využití směsného plastu, nebo specifických jinak těžko využitelných termoplastů a možnost využití různých druhů plniv - písku různé kvality, drceného skla, různých druhů kameniva a podobných materiálů. Předností naší technologie je zejména variabilita vstupů při přípravě výrobní směsi.

  Na čem pracuje Via Alta v současné době?

  V současné době pracujeme na dalším zdokonalování technologie Polybet, uvádíme na trh technologii Multiferm pro výrobu paliva z biologicky rozložitelných odpadů, kalů a zemědělských odpadů, zdokonalujeme naši polouzavřenou technologii materiálového využití bioodpadů a zemědělských odpadů Biofera. Zahájili jsme projekt vývoje zařízení pro materiálové využití odpadních stavebních izolantů, spolupracujeme s VUT Brno na vývoji 3D tiskárny pro stavebnictví, jsme zapojeni do projektu vývoje zařízení pro materiálové využití čistírenských kalů, připravujeme projekt v oblasti akumulace energie. Vedle toho realizujeme komerční zakázky projekce a konstrukce zařízení pro nakládání s odpady a dodávky technologií pro třídění a materiálové využití.

  http://www.via-alta.cz/polybet/

  http://www.prumyslovaekologie.cz/Dokument/102854/prulomovy-polybet-svymi-vlastnostmi-predci-tradicni-betonove-smesi.aspx


  Ing. Kamil Urban obchodní manažer
  urban@via-alta.cz
  +420 776 899 966

  polybet_lin.JPG