V průběhu měsíce června byl ukončen zkušební provoz a povolena trvalá změna v užívání výrobní haly společnosti Prefia s.r.o. Naše dceřiná společnost provozuje Zařízení pro separaci a materiálové využití odpadů, recyklaci a výrobu kompozitních prefabrikátů, a pro svoji činnost využívá technologii POLYBET.

    POLYBET je technologií pro materiálové využití odpadních termoplastů. Při výrobě jsou zpracovávány směsné odpadní termoplasty v kombinaci s interními plnivy pro výrobu stavebních bloků pro dočasné stavby. Použitými interními plnivy jsou tak zejména písek, sklo a ložový popel, jako pojivo pak převážně výmět z dotřiďovacích linek nebo folie, které svojí kvalitou nejsou vhodné pro regranulaci.

    Provozovna společnosti Prefia je tak první zkolaudovanou provozovnou, která splnila podmínky pro provoz technologie POLYBET.

    tmp_1593456095861.jpg