Malé, střední ale i velké podniky mohou v rámci programu podpory Úspory energie, Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) žádat o dotace na realizaci svých energeticky úsporných projektů, avšak příjem žádostí do programu Úspory energie Výzva II bude k 31. 10. 2017 ukončen z důvodu nízkého zájmu žadatelů.

  Podle MPO by pak ale měla bezprostředně navázat Výzva III, která by měla obsahovat příznivější hodnoticí kritéria a současné navýšení podílu na alokaci pro velké podniky z 20 na 60 %. Příjem žádostí do této Výzvy programu Úspory energie by měl být zahájen do konce listopadu 2017.

  Program Úspory energie poskytuje podporu formou nevratných dotací podnikatelům působícím v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, služby a další. Dotace jsou poskytovány na investiční projekty, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru a podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

  V rámci výzvy programu Úspory energie jsou podporovány zejména projekty modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), a další.

  Současně byla vyhlášena Výzva programu Aplikace, ve které je již od 3. srpna možné podávat dotační žádosti.

  20 % z celkového objemu 1,6 mld. Kč bude rozděleno mezi velké firmy, zbytek pak mezi podniky malé a střední velikosti, přičemž je možné dotace z programu Aplikace čerpat například na mzdy zaměstnanců nebo na vybavení potřebné pro realizaci průmyslového výzkumu a vývoje.

  API_OPPIK_UE.JPG