Aktuálně probíhá příjem žádostí pro 69. výzvu OPŽP zaměřenou na využívání odpadů jako zdroj druhotných surovin, podporu recyklace odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporu odděleného sběru odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systémy.

  Podporovanými aktivitami jsou zejména:

  • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
  • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)

  VIA ALTA a.s. je jednou z předních technologických a inženýrských společností působících v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie. Dovolujeme si Vás tímto oslovit s nabídkou spolupráce při realizaci Vašeho projektu. Naše zkušenosti v oblasti technologií odpadů jsou široké a domníváme se, že bychom mohli být pro Váš projekt vhodným komplexním technicko-inženýrským partnerem.

  Pro Váš projekt Vám nabízíme:

  • unikátní přístup k přípravě projektu Pod jednou střechou/inOneHouse (viz. http://www.via-alta.cz/dotacni-management/)
  • naše vlastní technologická a technická řešení
  • stavební, strojní a technologickou projekci
  • návrh a optimalizaci materiálových toků a logistiky odpadů
  • optimalizaci separovaného sběru odpadů
  • komplexní přípravu projektu pro 69. výzvu OPŽP - jak technickou (projekce, technický návrh), tak "dotační" (žádosti a přílohy)
  • procesní a věcnou podporu v průběhu realizace - monitoring, zadávací řízení apod.
  odpad_re.jpg