Přidej se do našeho týmu

Technik stavební projekce

Náplň práce
● technické činnosti při přípravě stavebních projektů
● technické kreslení (AutoCAD, příp. ArchiCAD, Solidworks výhodou)
● zpracovávání stavebních projektů technologických staveb pod odborným vedením
● asistence při inženýrské činnosti a jednání s dotčenými orgány a zainteresovanými stranami
● asistence při koordinaci externích dodavatelů
● spolupráce při řízení projektů
● zapojení do VaV projektů

Stavební inženýr - projekce, řízení projektů

Náplň práce
● inženýrská práce v rámci projektů a služeb v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie
● příprava, projekce, koordinace externích projekčních služeb v rámci projekčních zakázek technologických staveb a technologií odpadů
● řízení realizace stavební části technologických projektů
● spolupráce při řízení projektů
● zapojení do VaV projektů

Strojní inženýr - konstruktér, řízení projektů

Náplň práce
● inženýrská práce v rámci projektů a služeb v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie
● konstrukční činnosti v 3D DSS SolidWorks, koordinace externích služeb v rámci konstrukčních zakázek technologií odpadů
● spolupráce při řízení projektů
● zapojení do VaV projektů

 
Přidej se do našeho týmu