V minulém týdnu jsme úspěšně transportovali prototyp technologie MULTIFERM z montážní haly v Moravském Krumlově, kde probíhala první část poloprovozního testování na lokalitu budoucího trvalého provozu pro dokončení poloprovozních testů. 

    Vývoj je realizován za podpory Technologické agentury České republiky, číslo projektu: TA04021239, název projektu: MULTIFERM - Vývoj technologické linky pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů pro palivové využití s využitím nízkopotenciálního fermentačního tepla.

    MULTIFERM