V rámci dodávky jeřábů horkých komor pro experimentální jaderné zařízení Jules Horowitz ve francouzském Cadarache zastřešené Centrem výzkumu Řež a společností NUVIA realizujeme tzv. ILS dokumentaci, zahrnující analýzy spolehlivosti jednotlivých komponent a celků, analýzy FMEA, analýzy udržovatelnosti a další podpůrnou technicko-inženýrskou dokumentaci. Naši kolegové Ing. Jakub Kresa a Doc. Ing. Pavel Fuchs, CSc. se v minulém týdnu zúčastnili kontrolního dne realizace projektu přímo v lokalitě výstavby na jihu Francie.

    cadarache.jpg
  • cadarache.jpg