VIA ALTA a.s. působí v podpoře neziskového sektoru, kultury a sportu

Společnost VIA ALTA a.s. si je vědoma své společenské odpovědnosti a aktivně působí v podpoře neziskového sektoru, kultury a sportu.

http://www.forjane.cz

Občanské sdružení bylo založeno za účelem pomáhat potřebným lidem. Její zakladatelé mají vlastní životní zkušenost s rozsáhlým úrazem, kdy po částečném  uzdravení  a přehodnocení životních hodnot došli k závěru, že dokud oni sami mohou, tak budou pomáhat ostatním lidem, ke kterým osud nebyl tak shovívavý. Pomáhat chtějí hlavně občanům, kteří díky své diagnóze nedosáhnou na tabulkové hodnoty podpory od státu. Prvním spouštěcím impulzem pro založení občanského sdružení a realizaci 1. koncertu bylo dlouhodobé přátelství s Janou Hanovou. VIA ALTA a.s. je dlouhodobým partnerem aktivit tohoto občanského sdružení.

http://www.stred.info

Základní ideou občanského sdružení STŘED je poskytovat takové sociální a zdravotnické služby, programy, aktivity, které napomohou ke snížení výskytu rizikového chování dětí a mladistvých, ke zvýšení pocitu bezpečí občanů, k prevenci sociálního vyloučení a k vyšší uplatnitelnosti ohrožených skupin na trhu práce. VIA ALTA a.s. je dlouhodobým partnerem aktivit tohoto občanského sdružení.

http://sdhpetrovice.wz.cz

VIA ALTA a.s. se stala jedním z hlavních sponzorů Sboru dobrovolných hasičů Petrovice a jejich extraligového soutěžního družstva.

https://www.zamosti.cz/

VIA ALTA a.s. je dlouholetým sponzorem a partnerem hudebního a kulturního festivalu Zámostí.

http://www.kidsforkids.cz/

Pomáháme občanskému sdružení Děti dětem.