VIA ALTA nabízí unikátní možnost přípravy a realizace Vašich dotačních projektů tzv. Pod jednou střechou/inOneHouse - to znamená, že jako jedni z mála na trhu Vám jsme schopni připravit a zkoordinovat jak technickou přípravu, tak dotační žádosti, včetně všech nutných příloh (př. technického projektu, rozpočtu, energetického posudku, analýzy souladu), zajistit procesní náležitosti i následnou technickou pomoc v rámci realizace (např. technický dozor investora) našimi vlastními pracovníky. Náš komplexní přístup je na českém trhu unikátní a zvyšuje pravděpodobnost úspěšnosti projektu díky provázanosti jednotlivých částí a technické kompetenci našich projektových manažerů a inženýrů. Odpadá tedy starost s Vaší koordinací, zda technický projekt bude v souladu s žádostí, podmínkami výzev apod.

  Hlavní přínosy

  • koordinovaná technická, projekční a dotační příprava
  • jedna kontaktní osoba
  • vlastní koordinace přípravy
  • efektivní sesouladění technických podmínek výzev a technických řešení
  • maximalizace bodového zisku
  • efektivní a dynamické úpravy projektu při zachování provázanosti
  • zajištění optimální návaznosti na realizační část projektu

   Zajímá mě to

  Pod jednou střechou