Pneumatické a vzduchové separátory

Pneumatické a vzduchové separátory

 

Garantují vysokou efektivitu separace, pokud je nutné třídit na základě objemové hmotnosti nebo tvaru – např. lehké frakce (prach, fólie, papír atp.) od těžké (sklo, kov, suť).

Umožňuje použití na širokou škálu odpadů: 

  • Komunální a průmyslový odpad
  • Elektroodpad
  • Popel ze spalování
  • Dřevo
  • Biomasa
  • Demoliční a stavební odpad
  • Ostatní odpady s obdobnými fyzikálními vlastnostmi

Jedná se o více koncepcí pneumatických třídičů - tzv. zig-zag separátory, vzduchové nože (air-knife), vzduchové bubny (air-drum) a další, kdy každý je vhodný pro jiné materiály a kapacity. 

 

Nezávazná poptávka

@