Plastové odpady jsou obrovským problémem současné doby. Obce se snaží motivovat občany k lepšímu třídění, avšak odbyt plastového odpadu není valný a jeho další zpracování téměř úplně chybí. V neposlední řadě se navíc blíží doba, kdy se tento odpad nebude skládkovat. Má tato situace řešení? Čína, která byla obrovským odběratelem plastového odpadu, jeho dovoz značně omezila, a na českém trhu, až na malé výjimky, chybí technologie potřebné ke zpracování. Na trhu tak dochází k přebytku tohoto odpadu a výkupní ceny výrazně klesají. Češi jsou, co se týče třídění odpadu, vzorní, avšak bude-li tato situace nadále negativní, bude nutné zařadit dotace pro potřeby pokrytí ztrát způsobené touto problematikou. Jednou z možností zpracování plastového odpadu je technologie, kterou na trh přináší společnost VIA ALTA – POLYBET. Technologie POLYBET přináší průlomovou možnost využití odpadu a výrobu produktů. V kombinaci s inertními plnivy přeměňuje vstupní suroviny v dekorativní a stavební dílce, které jsou svými vlastnostmi srovnatelné s moderními materiály nebo je mnohdy i předčí.

    Článek: Bioplasty se měly rozkládat, jsou však nebezpečné

    28312230_10214493899559738_1410681381_o.jpg