Agentura pro podnikání a inovace vyhlásila 28.11.2016 dosud největší výzvu v rámci OPPIK v oblasti úspor energií. Úspory energie – Výzva II alokuje cca 11 miliard korun na energeticky úsporné projekty v průmyslu. Zahájení příjmužádostí je plánováno na 15. 12. 2016 a ukončení příjmu 30. 3. 2018. Jedná se o jednu z největších příležitostí pro dotační financování energeticky úsporných projektů. Výzva je určena pro průmyslové malé, střední, ale i velké podniky (s mírou dotace obecně 50/40/30 %).

  Výzva je určena na podporu energeticky úsporných opatření, zejména:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
  • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)
  • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
  • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

  http://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-ii/

  VIA ALTA, v souladu se svou strategií komplexních služeb, je pro Vaše projektové záměry připravena poskytnout celkovou podporu nejen vlastní dotační žádosti a dotačního managementu, ale zejména předprojektové přípravy, energetických posudků i vlastní projekce a konstrukce. Ve fázi realizační nabízíme zastřešení dodávky předmětných technologických celků, včetně uvedení do provozu a následné údržby.

  via-alta-as__289_malý.jpg