Třetí v řadě užitných vzorů - Vsázková přípravna sypkých směsí

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal již třetí v řadě užitných vzorů pro technologickou část Vsázková přípravna sypkých směsí.

Více

Kompozit na bázi odpadních termoplastů je chráněn užitným vzorem

Užitný vzor pro Kompozit na bázi odpadních termoplastů byl zapsán do rejstříku užitných vzorů Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem 32130.

Více

Společnost VIA ALTA a.s. oslavila 15. výročí

Děkujeme našim zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci a těšíme se na nové projekty.

Více

Zastoupení našich technologických řešení v Polsku

11. října 2018 byla na půdě Polsko-ukrajinské hospodářské komory ve Varšavě podepsána smlouva o spolupráci a obchodním zastoupení naší společnosti v Polsku firmou ECCO DEMPAP SAROSIEK Sp.k.

Více

VIA ALTA na Koncerenci PVO 2018

Společnost VIA ALTA a.s. vystoupí s přednáškou o problematice zpracování biologicky rozložitelných odpadů na konferenci PVO 2018.

Více

Kompozitní materiál z technologie POLYBET v knihovnách matériO

Kompozit na bázi odpadních termoplastů a inertních plniv jako materiál na výstupu technologie POLYBET je veden v české i francouzské databázi matériO.

Více

Technologie MULTIFERM v časopisu Energie 21

Zařízení zpracovávající biologicky rozložitelný odpad na hnojivo, palivo či výplňový a fertilizační materiál, to je MULTIFERM.

Více

Extruzní zařízení pod ochranou užitného vzoru Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví vydal užitný vzor pro extruzní zařízení pro přípravu kompozitu na bázi odpadních termoplastů.

Více

Zahájen příjem žádostí v rámci 114. výzvy do OPŽP

Technologie, které podporují nakládání s odpady a jejich využití jako zdroje druhotných surovin, mají zelenou!

Patří mezi ně i POLYBET a MULTIFERM.

Více

„Třebíčsko patří mezi evropskou špičku v nakládání s odpady“, uvádí Mladá fronta DNES.

Svozová a firma ESKO-T a společnost VIA ALTA a.s. se snaží společně vytvářet a rozvíjet systém nakládání s odpady a minimalizovat vliv nakládání s odpady na životní prostředí.

Více

VIA ALTA prohlubuje pozitivní přístup k odpadům jako využitelnému zdroji

Udělení čestného uznání technologii MULTIFERM a dalším projektům umožňující přeměnu druhotných surovin ukazuje na potřebu zpracování odpadů a aktivnější přístup k této problematice.

Více

Čestné uznání pro technologii MULTIFERM

Společnosti VIA ALTA bylo uděleno čestné uznání v soutěži Ministerstva průmyslu a obchodu "Druhotná Surovina" za představení technologie MULTIFERM.

Více

Zajištění komplexních dodávek technologií odpadů

Spojujeme perfektní inženýrské služby s novými nápady a technologickými řešeními v oblasti úpravy, separace a materiálového využívání odpadů, nyní také ve spolupráci se zahraničními partnery.

Více

Finální výrobky technologie POLYBET

Zpracovávání odpadních termoplastů technologií POLYBET dostává konkrétní podobu.

Více

Exkurze pro zástupce Ruska

Delegace z ruské Petrohradské oblasti navštívila ESKO-T, VIA ALTA byla u toho.

Více

Finální 3D tisk a 3D tisk materiálu POLYBET

Společnost VIA ALTA spolu s VUT v Brně a ČVUT v Praze pokračuje ve vývoji 3D tiskárny pro využití ve stavebnictví a použití materiálu vyvinutého v rámci technologie POLYBET.

Více

VIA ALTA na veletrhu IFAT 2018 v Mnichově

VIA ALTA načerpá novou inspiraci a vědomosti na 20. ročníku světového veletrhu pro vodu a odpadové hospodářství na veletrhu IFAT v Mnichově.

Více

Recyklování solárních panelů v soutěži Energy Globe

Technologie POLYBET umožňuje kromě plastů zpracovávat a využívat i další druhy problematického odpadu – VIA ALTA v soutěži Energy Globe.

Více

Napsali o nás

V novém čísle časopisu Odpadové fórum najdete kromě dalších zajímavostí také rozhovor s Jakubem Johnem, zakladatelem a ředitelem společnosti VIA ALTA a.s.

Více

VIA ALTA partnerem brněnského závodu WSBK - Mistrovství světa superbiků

Vyvíjíme a dodáváme superbiky pro nakládání s odpady, proto jsme se stali partnerem brněnského závodu Mistrovství světa superbiků, který se koná 8. - 10.06.2018 na brněnském Masarykově okruhu. 

Více

Další krok ve vývoji 3D tisku

VIA ALTA ve spolupráci s VUT testovala prototyp tiskové hlavy a možnosti tisku specifických dílců.

Více

VIA ALTA na veletrhu TECHAGRO

Veletrh TECHAGRO představuje jednu z předních událostí svého druhu v Evropě prezentuje mimo jiné také nové trendy v oblasti zpracování rostlinných a zemědělských odpadů.

VIA ALTA opět nebude chybět.

Více

VIA ALTA partnerem charitativního koncertu Děti dětem

V pátek 13. dubna v Třebíči v divadle Pasáž proběhne tradiční benefiční koncert Děti dětem, který pořádá Občanské sdružení Kids for Kids. Letošním hlavním cílem je podpora nového pracoviště ekocentra Chaloupky – Zahrada u Řeky.

Více

Lepší využívání surovin? Soutěž Druhotná surovina Ministerstva průmyslu a obchodu.

VIA ALTA se do soutěže, jejímž cílem je probudit odpovědný přístup k využívání surovin, zapojuje se svými technologiemi, které dávají odpadu novou funkci.

Více

VIA ALTA na Teplárenských dnech 2018

VIA ALTA představí technologickou linku MULTIFERM.

Více

Plastové odpady jako problém nebo možnost?

Řešení problematiky narůstajícího množství plastového odpadu?

Naše technologie!

Více

Projekt Výzkum a vývoj 3D tiskárny byl odstartován

V pátek 19.1 2018 se uskutečnilo v sídle společnosti VIA ALTA a.s. jednání se zástupci FSv ČVUT a VUT FSI ohledně startu projektu TH03010172 Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví.

Více

VIA ALTA zahajuje řešení dalšího projektu TAČR ZÉTA

Od nového roku zahajujeme jako hlavní řešitel nový výzkumný projekt v rámci programu TAČR Zéta

Více

COGELME a VIA ALTA - silné partnerství v technologii separace a třídění odpadů

Zahájili jsme úzkou spolupráci s italskými konstruktéry a výrobci separátorů magnetických i nemagnetických kovů a drtičů skla, společností COGELME

Více

Technologie POLYBET zpracovává nové druhy odpadů

V námi vyvinuté technologii POLYBET testujeme nové materiály.

Více

Technologie MULTIFERM získala další ocenění

Technologie MULTIFERM, která zvítězila již v národním kole soutěže inovativních řešení pro udržitelnou energetiku PowerUP!, získala další ocenění v mezinárodním finále v Budapešti.

Více

Otevřena III. výzva OPPIK Úspory energie

1.11.2017 byla otevřena III. výzva programu Úspory energie OPPIK. V rámci našeho přístupu InOneHouse jsme připraveni na přípravu Vašich projektů.

Více

Čína končí s dovozem odpadu. Způsobí to obrovský problém pro přírodu na celém světě

Čína přehodnocuje svůj postoj k nakládání s odpady. Naše technologie mohou napomoci tuto změnu zvládnout.

Více

Jsme připraveni na nové výzvy v programu HORIZON 2020

Innovative engineering partner for H2020 consortium

Více

MULTIFERM oceněn v soutěži inovativních řešení pro udržitelnou energetiku PowerUP !

Technologie MULTIFERM zvítězila v národním kole soutěže PowerUP!

Více

Průlomový POLYBET svými vlastnostmi předčí tradiční betonové směsi

Web Průmyslová ekologie (www.prumyslovaekologie.cz) zveřejnil rozhovor s ředitelem VIA ALTA Jakubem Johnem o nové technologii POLYBET

Více

Pod jednou střechou - unikátní přístup k přípravě dotačních projektů

VIA ALTA nabízí unikátní možnost přípravy a realizace Vašich dotačních projektů tzv. Pod jednou střechou/inOneHouse 

Více

Příležitosti v odpadovém hospodářství - 69. výzva OPŽP

Aktuálně probíhá příjem žádostí pro 69. výzvu OPŽP zaměřenou na využívání odpadů jako zdroj druhotných surovin, podporu recyklace odpadu a nakládání s odpady.

Více

Navštívila nás delegace z čínské provincie Hubei

V pátek 18.8.2017 jsme byli poctěni návštěvou delegace z města Yichang z čínské provincie Hubei.

Více

Změny v programu Úspory energie a program Aplikace

Výzva II bude k 31. 10. 2017 ukončen z důvodu nízkého zájmu žadatelů. Podle MPO by pak ale měla bezprostředně navázat Výzva III. Současně byla vyhlášena Výzva programu Aplikace.

Více

Podpořte inovace a výzkum a vývoj ve Vašem podniku - programy Inovace a Potenciál

Využijte aktuálních výzev programů Inovace a Potenciál pro podporu rozvoje inovací a VaV ve Vaší firmě.

Více

Unikátní možnost přípravy a financování Vašich energeticky úsporných projektů

Právě nyní je k dispozici dosud nejširší portfolio možností dotačního a úvěrového financování Vašich energeticky úsporných projektů.

Více

Rozhovor s ředitelem VIA ALTA a.s. Ing. Jakubem Johnem na serveru Roklen24.cz

Portál věnující se ekonomice, finančním trhům a financím Roklen24.cz uveřejnil rozhovor s ředitelem a předsedou představenstva VIA ALTA Ing. Jakubem Johnem nejen o technologii Polybet.

Více

Díky moderním technologiím se může odpad stát materiálem pro další využití

O technologii MULTIFERM se můžete dočíst v následujících tiskových zprávách.

Více

Nový program na podporu úspor energií - program ENERG

Od 15.června se malým a středním podnikům otevírá nová příležitost pro financování energeticky úsporných projektů

Více

Ohlédnutí za výstavou Natur Expo 2017

Společnost VIA ALTA a.s. se ve dnech 11.-14.5.2017 zúčastnila veletrhu udržitelného života v krajině Natur Expo 2017 na BVV.

Více

Zpravodaj 1/2017

Poloprovozní testy technologie MULTIFERM úspěšně pokračují, Rozhovor s novým obchodním ředitelem nebo Ukázky aktuálních realizací. Nejen o těchto, ale i o dalších činnostech a projektech společnosti VIA ALTA a.s. se můžete dozvědět v našem Zpravodaji.

Více

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal dva nové užitné vzory našich technologií

Technologie MULTIFERM a modulový systém KUBIO jsou chráněny užitným vzorem

Více

Rozvíjíme naše vztahy s akademickou sférou

Setkání s prorektorem pro internacionalizaci Mendelovy univerzity v Brně Ing. Samuelem Antwi Darkwahem, Ph.D.

Více

Rozvíjíme naše aktivity v ruském Jekatěrinburgu

Naše společnost úspěšně rozvíjí své zahraniční aktivity. V ruském Jekatěrinburgu ...

Více

Pracovní příležitosti

Náš tým je lačný po nových inženýrech a přemýšlejících hlavách ... přidej se !

Více