V pondělí 11. března 2019 se uskutečnilo první jednání, které odstartovalo výzkumné práce v rámci projektu „Materiálové využití odpadních termoplastů při výrobě stavebních hmot pro účely stínění ionizujícího záření“. Partnerem vývojového projektu, realizovaného za podpory Technologické agentury České republiky, je spolu se společností VIA ALTA a.s. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze.

    Projekt kombinuje výzkum v několika oblastech. V oblasti odpadového hospodářství reaguje na současný stav - potřebu snížení neefektivního nakládání s odpadem a zvýšení jeho materiálového využití, v oblasti materiálového inženýrství pak přináší ucelený výzkum využitelnosti zcela nového kompozitu na bázi odpadních termoplastů a inertních plniv jako ekonomicky dostupného, výrobně snadného a tvarově různorodého materiálu stínícího ionizujícího záření.

    Cílem projektu je vytvoření unikátní kompozitní směsi s důrazem na její stínící schopnosti vůči ionizujícímu záření a zároveň s fyzikálními a chemickými vlastnostmi odpovídajícími požadavkům pro použití ve stavebnictví. Záměrem je vytvoření materiálu, který bude v praxi použitelný pro výrobu stavebních bloků a dalších komponent přímo využitelných k výstavbě stíněných prostor pro zdroje ionizujícího záření a zařízení technologicky využívající ionizujícího záření.

    IMG_20190311_110649.jpg