Společnost VIA ALTA a.s. přináší na trh inovativní uzavřenou technologickou linku MULTIFERM, která je určena pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů jako jsou čistírenské kaly, gastro odpady, kejda nebo ostatní vedlejší živočišné produkty. Zařízení zajišťuje homogenizaci, hygienizaci a dehydrataci vstupního materiálu. Technologie vznikla jako reakce na nízkou míru využívání biologicky rozložitelných odpadů a jejich potenciálu v zemědělství a energetice.

  Pořízení této technologie je aktuálně podporováno v rámci několika programů, mezi něž patří zejména 114. výzva nebo 126. výzva Operačního programu Životní prostředí.

  Krátkou videoreportáž o této technologii můžete shlédnout zde:

   

   

  nebo také na portálech Průmyslové ekologie nebo Komunální ekologie.

  Obr 1_edited_edited.jpg