Uvádíme na trh MULTIFERM G - unikátní zařízení pro předúpravu gastroodpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách - jsme přesvědčeni, že je tu konečně první ekonomicky racionální řešení.

  MULTIFERM G

  Předúprava gastroodpadu pro následné zpracování běžným kompostováním v pásových hromadách

  • zajištění hygienizace a dekompozice v souladu s platnou legislativou
  • kapacita 500 t gastroodpadu / 1 reaktor a rok
  • bez dodatečno zdroje tepla
  • snadno začlenitelné do stávajícího provozu kompostárny
  • automatická manipulace a vymývání svozových nádob
  • bez zápachu - uzavřený ventilační systém
  • vstupní zakládka 1:1 s běžným BRKO
  • bez vnitřních pohyblivých částí - minimální náklady na údržbu, bezporuchovost
  • cyklus 1-2 dny
  • minimální nároky na plochu - 40 m2, tzn. 0,08 m2/t kapacity
  • ekonomicky racionální řešení (provozní náklady cca 120 Kč/t, provozní náklady včetně odpisů zařízení (10 let) cca 550 Kč/t)

  MULTIFERM G

   Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat >>

  multifermGmodel.jpg