V rámci týdenní exkurze v České republice a Německu navštívili odborníci a vládní úředníci z Mongolska mimo jiné také společnost VIA ALTA. Účelem návštěvy bylo získání praktických znalostí o současně využívaných a osvědčených postupech uplatňovaných v oblasti řešení stavebních odpadů a související legislativy.

    Mongolsko se potýká se stále se zvyšující produkcí v oblasti stavebního průmyslu, což přináší spoustu otázek v souvislosti s ochranou životního prostředí a nakládání s odpady.

    Stavební odpad zaujímá většinový podíl odpadů vznikajících v zemi, přičemž je ho ale většina likvidována nezákonně. Tento přístup má negativní dopad na životní prostředí i lidské zdraví v Mongolsku.

    Významným činitelům byla představena technologická linka POLYBET, která splňuje nároky na udržitelnost postupů řízení stavebního a demoličního odpadu.

    DSCN4116.JPG