Ministerstvo průmyslu a obchodu již 2. rokem pořádá soutěž se zaměřením na problematiku využití odpadů a zejména jejich přeměnu na dále využitelné zdroje. Cílem soutěže je vyhledat a ocenit výrobky, projekty a díla, které jsou příkladem pro šetrné zacházení se surovinami využitím druhotných surovin, materiálů a výrobků po ukončení jejich životnosti, neboť nahrazovat primární zdroje druhotnými surovinami je odpovědné a udržitelné.

  Do soutěže se může přihlásit výrobní podnik, firma podnikající v oblasti stavebnictví, veřejná správa, studenti i organizace volnočasových aktivit. Téma pro všechny je stejné: využití druhotných surovin - tedy projekty, jež budují odpovědný přístup k využívání surovin, kterým může být kreativní zpracování plastů, papíru, inovativní využití druhotných surovin ve stavebnictví a výrobě, nebo třeba projekt, který bude k využívání použitých výrobků inspirovat druhé. V každé z kategorií (Výrobní podniky, Stavebnictví, Veřejná správa a Studenti VŠ, Studenti VOŠ, SŠ, SOU, Žáci ZŠ, ZUŠ a DDM nebo dalších organizací volnočasových aktivit a Videoprojekty žáků) budou vybrány tři nejlepší nápady, které mohou získat ocenění Ministerstva průmyslu a obchodu nebo věcné a zážitkové ceny na slavnostním vyhlášení v Senátu PSP ČR.

  Stejně jako v minulém ročníku se i letos naše společnosti soutěže zúčastní a to hned se dvěma technologiemi – technologií MULTIFERM a technologií POLYBET, za jejíž přihlášení do soutěže společnost VIA ALTA obdržela v loňském kole čestné uznání.

  POLYBET je technologií, která materiálově využívá odpadní termoplasty a v kombinaci s inertními plnivy přeměňuje vstupní suroviny v dekorativní a stavební dílce. Přináší tak průlomovou možnost nejen využití odpadu, ale také výrobu produktů s vlastnostmi na úrovni moderních materiálů. Významné procento odpadních plastů je stále skládkováno bez dalšího využití a tak tato technologie přináší možnost jeho materiálového využití.

  Možnost nejen materiálového, ale i energetického využití nabízí technologie MULTIFERM. Řeší problematiku využití biologicky rozložitelného odpadu, respektive jeho přeměny v materiálově a energeticky využitelný materiál a přináší původcům, zpracovatelům biologicky rozložitelných odpadů a energetickým provozům nejen možnost výroby paliva přímo využitelného ve spalovacích energetických zařízeních, ale také kvalitní organické hnojivo, čímž poskytuje provozovatelům variantní možnost nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a schopnost optimalizovat provoz svého zařízení.

  Zajímá Vás, jaké jsou připraveny ceny pro vítěze nebo kdo zvítězil v 1. ročníku soutěže? Kompletní informace jsou k dispozici na webové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz/

  logo_top.png