Konstrukce a projekce

Konstrukce a projekce

 

Třídění a separace odpadů pro nás není pouze oddělení materiálů různých tvarů, barev, rozměrů, hmotností nebo fyzikálních a chemických vlastností, ale komplexní technickou a inženýrskou výzvou. Požadovaná kapacita, přesnost a účinnost je jedním, avšak nikoli jediným aspektem, který řešíme. Stejnou pozornost věnujeme ekonomice a bezpečnosti provozu, energetické náročnosti i vlivu na životní prostředí. Využíváme veškerých dostupných znalostí a zkušeností pro konstrukci a dodávku třídících a separačních linek i jednotlivých separátorů tak, aby klient dostal vždy přesně takové zařízení, které potřebuje, a maximálně využije bez omezení dalšího rozvoje.

Našim cílem je přeměna odpadních materiálů na suroviny využitelné v další výrobě stejně jako další možnosti jejich zpracování a technologie vedoucí k finálním výrobkům. Stále hledáme další cesty materiálového využití odpadů v souladu s požadavky našich zákazníků a objevujeme pro ně využitelný materiál i tam, kde ostatní vidí pouze možnosti uložení odpadu na skládku nebo do spalovny, kde často končí neobnovitelné primární surovinové zdroje, které nejsou efektivně využívány, ačkoli nejsou nekonečné. Jejich životní cyklus končí předčasně a s ním zanikají i veškeré hodnoty, kterou materiál, do něhož byly přepracovány, nese. Navrhujeme, vyvíjíme a dodáváme technologická řešení pro využití odpadu jako zdroje - zdroje živin ve formě hnojiv, zdroje suroviny získáním cenných primárních materiálů nebo zdroje energie přípravou environmentálně šetrného alternativního paliva. Snažíme se, aby naše technologie snižovaly vliv působení člověka na nerovnováhu materiálových toků v přírodě. Dokazujeme, že je často možné účelně využít druhotnou surovinu nebo materiál namísto výroby nového z neobnovitelných přírodních zdrojů. 

Nezávazná poptávka

@