Úřad průmyslového vlastnictví vydal užitný vzor pro Kompozit na bázi odpadních termoplastů tvořený odpadním termoplastickým pojivem a plnivem ve formě odpadního skla z fotovoltaických panelů.

    Kompozit obsahuje pojivo, kterým mohou být termoplasty jako je PET, PP, PE, HDPE, LDPE, ABS, PA, POM a PVC nebo jejich směsi, a plnivo, kterým je odpadní sklo z fotovoltaických panelů a stabilizační přísady na železité bázi. Odpadní sklo je tvořeno sklem odbroušeným nebo odlepeným z fotovoltaického panelu.

    Kompozit, který vznikl zpracováním odpadních materiálů, je tak dále využitelnou surovinou určenou pro prefabrikovanou výrobu stavebních a okrasných dílců, kde vzhledem ke svým užitným vlastnostem a ekonomické výhodnosti dané zpracováním odpadů, plně nahrazuje konvenčně využívané vstupní suroviny.

    upv_via-alta__326.JPG