16.12.2016 byl novým členem představenstva a technickým ředitelem společnosti VIA ALTA a.s. jmenován Ing. Jan Bloudíček.

    Absolvent Fakulty strojního inženýrství VUT Brno, obor stavba letadel, po praxi v leteckém průmyslu, prošel pozicemi projektového manažera a vedoucího technického úseku v nadnárodním výrobním podniku. V odpovědnosti nového technického ředitele je komplexní technický management realizačních činností naší společnosti a projektové řízení velkých projeků. 

    Ing. Jan Bloudíček