Společnost VIA ALTA spolu s VUT v Brně a ČVUT v Praze pokračuje ve vývoji 3D tiskárny pro využití ve stavebnictví.

    V rámci již druhého experimentu proběhlo ověření koncepčního návrhu vytlačovací hlavy a navržené kompozitní směsi pro tisk.  Z experimentu vyplynuly další poznatky, které budou využity při návrhu prototypu tiskové hlavy.


     Materiál vyvinutý v rámci technologie POLYBET umožňuje nejen výrobu dekorativních a stavebních dílců, ale také 3D tisk polymerního betonu na bázi odpadních termoplastů a inertních plniv.

    Předmětem prvního experimentu, který měl za úkol ověření funkčnosti 3D tisku materiálu POLYBET, bylo vyrobení zkušebního vzorku sloužícího pro komplexní analýzu a návrh koncepce prototypu tiskové hlavy, výkonnosti stroje a dalších komponent. Rozdíl oproti konvenčnímu 3D tisku plastů je ve využití vysoce plněných odpadních termoplastů oproti standardním termoplastickým filamentům.

    Bez názvu.jpg