Úřad průmyslového vlastnictví vydal užitný vzor pro extruzní zařízení pro přípravu kompozitu na bázi odpadních termoplastů.

    Extruzní zařízení pro přípravu vysoce plněného kompozitního materiálu na bázi odpadních termoplastů je nyní pod ochranou užitného vzoru č. 32015 dle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, zapsaného v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví.

    Temperovaný extruder je průmyslově využitelný zejména pro vytlačování vysoce plněných kompozitních směsí na bázi odpadních termoplastů a inertních plniv, ale lze jej použít i pro ostatní druhy polymerních směsí za účelem zajištění přípravy materiálu k dalším technologickým operacím, kterou může býti lití do forem, lisování nebo válcování. V kombinaci s drtičem je vhodný i pro snížení objemové hmotnosti výmětů z dotřiďovacích linek.

    UV_extruder.jpg
  • upv_via-alta__326.JPG