VÝZKUM, VÝVOJ, INOVACE

Výzkum, vývoj, inovace

 

VIA ALTA a.s. poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie. Nalézá vhodná řešení šitá na míru potřebám klientů. Řeší vše od návrhu technického a technologického řešení, přes studii, projekt a detailní konstrukci až po vlastní dodávku a realizaci. V posledních letech společnost zintenzivnila své vývojové aktivity, a to zejména v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost VIA ALTA realizuje jednak vlastní vývojové projekty financované z vlastních zdrojů a jednak VaV projekty ve spolupráci s významnými výzkumnými institucemi (ČVUT Praha, VUT Brno, MENDELU Brno a dalšími) spolufinancovanými v rámci programů Technologické agentury České republiky a OPPIK.

Nezávazná poptávka

@