JEDNOÚČELOVÁ PRŮMYSLOVÁ STROJNÍ A PROCESNÍ ZAŘÍZENÍ - SUŠENÍ, DÁVKOVÁNÍ, AGLOMERACE

Jednoúčelová průmyslová strojní a procesní zařízení - sušení, dávkování, aglomerace

Poskytujeme komplexní řešení v oblasti vývoje a výroby technologických celků a jednoúčelových strojů a zařízení od prvotního návrhu, detailního rozpracování, přes kompletní technickou dokumentaci až po realizaci, výrobu, dodávku a servis zařízení.

Máme bohaté zkušenosti v navrhování a výroby technologických linek a zařízení nejen pro rozdružování, třídění nebo separaci materiálů, ale i montážních a manipulačních pracovišť, dopravních řešení a dalších speciálních konstrukcí - tedy nejen v oblasti zpracování odpadů.

Vždy se jedná o kusovou výrobu, každý projekt je tedy jedinečný a umožňuje operativně poskytovat řadu služeb odpovídajících konkrétním požadavkům a přání zákazníka. V závislosti na potřebách a účelu zařízení jsme schopni navrhnout možnosti výkonnosti stroje, spotřeby energií, vstupní, výstupní a pevnostní parametry apod.

Pro návrhy a konstruování strojů a zařízení jsou využívány 3D CAD systémy 3DS SolidWorks, pro vývoj tak používáme vizualizovaný výstup jednotlivých dílů a celých sestav před vlastním zahájením výroby.

Naším cílem je vytvořit kvalitní návrh a konstrukci a vyrobit dokonalé zařízení – každý projekt je pro nás výzvou.

Vývojová infrastruktura byla podpořena v rámci projektu Zkvalitnění infrastruktury pro vlastní vývoj a inovační aktivity společnosti VIA ALTA a.s.. reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010079,Výzva III programu podpory POTENCIÁL

Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:

  • konstrukce, návrh a vývoj specialních technologických a strojních celků
  • prototypová výroba
  • dělení materiálu, obrábění, svařování, zámečnická výroba

Bližší informace: tel.: 568846601, e-mail: info@via-alta.cz

Zajímavé referenční projekty a dodávky

 

Vývoj a výroba zavážecího stroje pro přesné dávkování plněného polymerního kompozitu

Konstrukce a výroba jednoúčelového automatu pro přesné dávkování plněného polymerního kompozitu do lisů s výrobním taktem 400 dávek/h.

 

Průmyslový aglomerační extruder pro tavnou aglomeraci směsných plastových odpadů

Průmyslové zařízení pro předpřípravu směsných plastových odpadů pro následné termomechanické zpracování o výkonu 0,5 m3/hod. taveniny. Maximální velikost netavitelných příměsí 8 mm.

 

 

Pásová sušárna pro sušení lehkých materiálů

Sušárna byla vyvinuta pro sušení směsné plastové drtě 3-20 mm (převážně PP, PE, PET; objemová hmotnost 50 kg/m3) pro návrhový výkon 1000 kg/hod. a sušení z 3 % na 0 % a předehřev materiálu na 80° C pro další procesní operace. Vhodná pro sušení obdobných lehkých materiálů. VHmotnostní i sušící výkon je možné parametricky upravovat dle požadavků zákazníka.

Laboratorní extruder pro tavení odpadních termoplastů z dotřiďovacích linek

pro zkoušky tavitelnosti různých materiálů. Na základě výsledků zkoušek bude navrhnuto průmyslové zařízení s násobně vyšší kapacitou. Prototyp extruderu je vybaven čistící hlavou, která je navržená k separaci nečistot a příměsí z taveniny.

  

Výzkum, vývoj, inovace

VIA ALTA a.s. poskytuje komplexní inženýrský servis a dodávky v oblasti technologií odpadů a průmyslové ekologie. Nalézá vhodná řešení šitá na míru potřebám klientů. Řeší vše od návrhu technického a technologického řešení, přes studii, projekt a detailní konstrukci až po vlastní dodávku a realizaci. V posledních letech společnost zintenzivnila své vývojové aktivity, a to zejména v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost VIA ALTA realizuje jednak vlastní vývojové projekty financované z vlastních zdrojů a jednak VaV projekty ve spolupráci s významnými výzkumnými institucemi (ČVUT Praha, VUT Brno, MENDELU Brno a dalšími) spolufinancovanými v rámci programů Technologické agentury České republiky a OPPIK.

Nezávazná poptávka

@