Vývoj technologií pro využití odpadních materiálů

Vývoj technologií pro využití odpadních materiálů - OPPIK APLIKACE

Projekt vývoje technologií pro využití odpadních materiálů je realizován jako odpověď na vzrůstající poptávku po komplexním řešení na poli zpracování elektroodpadů a odpadních izolačních materiálů, přičemž je principiálně rozdělen na dvě hlavní části.
První částí je komplexní vývoj a výroba funkčního prototypu technologické linky pro materiálové využití heterogenního plastového odpadu z recyklace elektrických zařízení, druhou pak komplexní vývoj a výroba funkčního prototypu technologické linky pro recyklaci a materiálové využití odpadů z izolačních materiálů.

Cílem projektu je výzkum a vývoj složení kompozitů a stavebních hmot s využitím odpadních materiálů pro zajištění standardních mechanických a užitných vlastností výrobků a vývoj a výroba funkčního prototypu technologické linky sloužící pro recyklaci a materiálové využití odpadních heterogenních plastů a izolantů ve výrobě stavebních prvků, hmot a dílců, včetně odpovídající úrovně ochrany duševního vlastnictví.

Nezávazná poptávka

@