TH03010172 Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro využití ve stavebnictví

TH03010172 Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro využití ve stavebnictví

- TAČR EPSILON

 Rozvíjející se oblast 3D tisku v České republice teprve nachází své uplatnění, avšak celosvětově je již dynamicky se rozvíjející se technologií využitelné v prototypové, kusové výrobě a výrobě nástrojů. Vývoj 3D tiskárny reflektuje poslední celosvětové trendy a poskytuje zcela nový přístup k výrobě konstrukčních prvků využitelných ve stavebnictví. Hlavním cílem tohoto projektu je tedy výroby prototypu, na kterém bude realizována aditivní výroba stavebních prefabrikátů z modifikované kompozitní směsi na bázi hydraulických pojiv.

Spolu s Ústavem aditivních technologií FSI VUT Brno je realizován projekt zabývající se aditivní výrobou, konkrétně kompletním vývojem 3D tiskárny sloužící především k výrobě stavebních dílců z konvenčně využívaných betonů.

Nespornou výhodou a přínosem této technologie je vysoká míra individualizace a kustomizace, rychlejší a kvalitnější výrobní proces, zjednodušená výroba a nižší výrobní náklady. Především tyto aspekty pak tvoří prostor pro vývoj složitějších stavebních dílců a konstrukčních systémů.

Nezávazná poptávka

@