TJ02000304 Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů

TJ02000304 Odstranění vybraných rizikových látek a prvků z čistírenských kalů - TAČR Zéta

Cílem projektu je experimentálně prokázat možnost odstranění vybraných rizikových látek v čistírenských kalech pomocí elektromigračních metod, iontoměničů a chemických činidel. Za tímto účelem bude vyvinuto experimentální laboratorní zařízení, které bude sloužit, jako budoucí model pro vývoj průmyslového zařízení aplikovatelného v praxi. Bude dosaženo snížení nebo úplného odstranění některých rizikových látek v čistírenských kalech, budou zkoumány látkové vazby a interakce s biologickou matricí, které nám pomohou odhalit možné řešení jejich extrakce a jejich skutečnou potencionální hrozbu v závislosti na mobilitě v životním prostředí.

Partner projektu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Nezávazná poptávka

@