Zkvalitnění infrastruktury pro vlastní vývoj a inovační aktivity společnosti VIA ALTA a.s.
    reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0010079
    Výzva III programu podpory POTENCIÁL

    Projekt si klade za cíl zajistit kvalitní infrastrukturu pro vlastní vývojové pracoviště společnosti VIA ALTA a.s. dovybavením potřebnými technologiemi tak, aby byla umožněna realizace všech plánovaných výzkumných a vývojových projektů společnosti. Projekt je spolufinancován z prostředků EU.

  • OPPIK Potenciál