Pásové, šnekové a pneumatické dopravníky

Pásové, šnekové a pneumatické dopravníky

 

Jednotlivé technologické operace jsou propojeny pásovými, šnekovými nebo pneumatickými dopravníky pro zajištění dostatečné kapacity toku materiálu, s přihlédnutím k charakteru materiálu, směru, dopravní délce a výšce apod.

Nezávazná poptávka

@