Mise VIA ALTA – naše poslání - TVOŘÍME BEZODPADOVÝ SVĚT - přinášíme světu revoluční a progresivní technická a technologická řešení pro využití odpadů, tak aby odpad již nebyl odpadem, ale vždy vstupem/materiálem/zdrojem pro další výrobu a užití bez dlouhodobého negativního vlivu na životní prostředí.

Jsme vývojová strojírna specializující se na výzkum, vývoj, konstrukci, výrobu, dodávku a servis jednoúčelových strojních zařízení. Specificky se zaměřujeme na oblast nakládání s odpady a zejména na technologie pro materiálové využití směsných odpadních plastů a biologicky rozložitelných odpadů. Náš tým ale rovněž navrhuje a realizuje i další jednoúčelová průmyslová strojní a procesní zařízení i v jiných průmyslových odvětvích a na míru technologickým potřebám zákazníků.

Disponujeme vlastním vývojovým, konstrukčním a výrobním zázemím a dílnami s vybavením pro dělení materiálu, obrábění, svařování, tváření a povrchovou úpravu, které nám umožňují výrobu hlavních komponent a celkovou montáž našich zařízení. Kde naše vybavení nedostačuje, rádi využíváme spolupráci s širokým spektrem subdodavatelů – nicméně za kvalitu a funkčnost zařízení odpovídáme stále my. A když nedostačují naše odborné znalosti, s důvěrou se obracíme na naše akademické partnery (VUT Brno, MENDELU Brno, ČVUT Praha, VŠB-TUO a další).

Námi vyvinutá zařízení POLYBET pro materiálové využití směsných odpadních plastů a MULTIFERM pro materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů, čistírenských kalů a gastroodpadu, chráněná užitnými vzory, jsou unikátními zařízeními nejen v měřítku České republiky.
Spojujeme technické a vědecké poznatky se zákony přírody a lidskými prostředky k vytváření inovativních řešení, která splňují bezpečnostní i funkční kritéria s ohledem na ekonomiku, společnost a životní prostředí. Neexistují pro nás malé ani velké projekty, jen výzvy.

VIA ALTA - technologie odpadů pro život >>