MULTIFERM

MULTIFERM

 

Technologie Multiferm je určena pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) pro účely přímého energetického využití – spalování, resp. spoluspalování. Motivací pro vznik této technologie bylo nízké využívání BRO pro energetické účely, nárůst poptávky po biopalivech a alternativních technologiích a nedostupnost uceleného řešení výroby biopaliv z BRO.

VIA ALTA přináší na trh zařízení, které je schopno zajistit homogenizaci, hygienizaci a dehydrataci vstupního materiálu. V technologii Multiferm je možné spolu s BRO zpracovávat i gastroodpady.

Multiferm je technologií:

  • vývojově novou,
  • environmentálně šetrnou,
  • snižující dopady antropogenních vlivů na životní prostředí,
  • zvyšující spolehlivost a bezpečnost dodávek z obnovitelných zdrojů,
  • zvyšující vyšší efektivitu energetického využívání BRO.

Vstupní materiál pochází ze svozů biologicky rozložitelného odpadu. Příprava materiálu se ve své podstatě neliší od provozu konvenční kompostárny, kdy je materiál nejprve podrcen na požadovanou frakci. Technologická linka má dvě hlavní části - bioreaktor (BR) a sušárnu.  Drcený materiál je volně skladován pro jednu až dvě dávky do bioreaktorové části, kde probíhá hygienizace připraveného materiálu. Po ukončení procesu hygienizace následuje přeložení materiálu z BR do sušárny, kde startuje proces sušení za využití fermentačního tepla z bioreaktoru. Po ukončení procesu sušení obsluha vyprázdní objem produktu ze sušárny a finální produkt je vyskladněn do přepravního kontejneru. Celá technologie pracuje v poloautomatickém režimu, ale je také plně nahraditelná automatickými pokyny.

 
 
 

Nezávazná poptávka

@