TECHNOLOGIE PRO MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ, GASTROODPADŮ A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ - MULTIFERM

TECHNOLOGIE PRO MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ, GASTROODPADŮ A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

 

 

MULTIFERM

MULTIFERM – inovativní zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, gastroodpadů (kuchyňský odpad 3. kategorie) a čistírenských kalů. S využitím důmyslné mechanické konstrukce a pozitivní energetické bilance biologických procesů zajištuje úpravu, hygienizaci, sušení a homogenizaci biologicky rozložitelných materiálů pro přímou aplikaci na půdu nebo další alternativní využití.

Z hlediska konstrukce se jedná o vsázkový izolovaný bubnový reaktor bez vnitřních pohyblivých částí s unikátním systémem ventilace zajišťující dle požadovaného provozního režimu maximální využití tepelné energie fermentačních procesů pro tepelnou úpravu, hygienizaci, rozklad, transformaci nebo sušení vsázkového materiálu.

MULTIFERM - sušení

• jedno zařízení pro tři legislativou přísně kontrolované druhy odpadů
• kompaktní zařízení
• nízká energetická náročnost
• žádné vnitřní pohyblivé části
• nízká náročnost na obsluhu a údržbu
• minimální stavební připravenost
• uzavřený systém cirkulace vzduchu
• modulární možnost zvyšování výrobního výkonu

Technologie MULTIFERM je chráněna užitným vzorem č. 30603 Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky, byla oceněna v rámci mezinárodní soutěže PowerUP! Europe, kdy v celoevropském finále obsadila 3. místo a získala čestné uznání v 2. ročníku soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Druhotná surovina - Přeměna odpadů na zdroje.

MULTIFERM G

 

 

 

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat zde >>

 

 

 

Nezávazná poptávka

@