Hospodářské noviny uspořádaly odbornou debatu o nakládání s plasty. Diskuse se zúčastnili - Jakub John, ředitel VIA ALTA a.s., Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Filip Dvořák, generální ředitel BASF Česká republika. Diskusi moderovala redaktorka HN Zuzana Keményová.

    Náš POLYBET v 12:09.

    Odkaz na záznam celé diskuse zde >>

    jarvis_5d1c8b05498ec245743d3d53.jpeg