Projekt výzkumu a vývoje technologie 3D tisku pro využití ve výrobě stavebních prvků a konstrukcí podporovaný v rámci programu Epsilon Technologickou agenturou České republiky je zaměřen na komplexní aplikované výzkumné aktivity s propojením experimentálního vývoje směřujícího k výrobě funkčního prototypu.

    Ve spolupráci s Fakultou strojní VUT v Brně proběhly v minulém týdnu testy chování materiálu a ověření funkčnosti průměru trysky prototypové tiskové hlavy. Po ověření vhodnosti konstrukce byla testována schopnost tisknout dílce na plochu. Jako vstupní materiál byl zvolen modifikovaný kompozit na bázi hydraulických pojiv, inertních plniv, chemických přísad zlepšující zpracovatelnost hmoty a příměsí zlepšujících zpracovatelnost i fyzikálně – mechanické a užitné vlastnosti.

    Výstup z 3D tisku stavebních prvků by měl umožnit okamžitou reakci na poptávku po specifických produktech a jednoduchou změnu výroby, která umožňuje vysokou míru individualizace. Zároveň se objevují nové cesty pro kreativní tvorbu, jelikož 3D tisk stavebních prvků umožní výrobu rozličných tvarů bez využití složitého systému bednění a významně tak snižuje náklady na stavební tvarově náročnější prvky.

    20180329_161630.jpg
  • 20180329_161630.jpg