Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti žadatele prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu určeného zaměstnancům z oblasti obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy a vzdělávací aktivity realizované prostřednictvím interního lektora. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Do projektu bude zapojeno 16 osob, které jsou zaměstnanci žadatele. Každému ze zapojených osobu bude poskytnuta vyšší než bagatelní podpora.

Projekt nemá partnera a je financován z Operačního programu Zaměstnanost.

Datum zahájení projektu - 1. 5. 2017.