Dne 2.12.2019 byla vyhlášena Výzva Agentury pro podnikání a inovace na podporu udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin "Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny". Mezi podporované aktivity patří zejména zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, a technologie na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin. O podporu mohou žádat jak malé a střední podniky, tak i velké podniky včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným sektorem.

    Mezi technologie podporované výzvou patří také technologická linka POLYBET, která slouží k materiálovému využití směsných odpadních termoplastů v kombinaci s inertními plnivy nebo problematickými inertními odpady. Výstupními produkty jsou dekorativní a stavební dílce s vysokou přidanou hodnotou a mírou variability. Technologie vznikla jako reakce na neuspokojivý stav využití odpadních termoplastů. Technologie POLYBET přináší na trh průlomovou možnost využití odpadu a výrobu produktů s užitnými vlastnostmi na úrovni moderních materiálů.

    Do Výzvy Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny lze  podávat žádosti od 6. 1. do 28. 5. 2020.

    IMG_8517.JPG