Sušárny

bus2.jpg

Popis produktu

Slouží k sušení pilin určených pro briketování nebo peletizaci.

Sušárna může být provedena formou bubnu (pro sušení pilin) nebo formou sušícího žlabu (pro sušení štěpky). Jedná se o soubor zařízení, které tvoří jeden funkční celek – např. buben sušárny, násypka a výsypka sušárny, kotel, cyklon, ventilátor, propojovací potrubí a elektrický rozvaděč s regulací sušárny.

Zařízení může být dodáno jako celek včetně návrhu umístění technologie do výrobního objektu s požadavky na stavební úpravy, kompletní montáží tj. sestavení a propojení jednotlivých zařízení, montáží elektrických rozvodů od ovládacího panelu rozvaděče, oživení celé technologie včetně uvedení do zkušebního provozu a zaškolení obsluhy.

Volitelná příslušenství

  • velkokapacitní  vstupní násypka
  • přihrnovací šnek
  • dopravníky šnekové
  • dopravníky pásové
  • drtiče
  • separátor kovů