Separátory tuhých materiálů

Bez názvu.jpg
541d403ae39c0.jpeg

Popis produktu

Pomocí separace je možné od sebe oddělit jednotlivé materiály na základě jejich rozdílných vlastností (např. hustota, elektromagnetické vlastnosti, atd.).

Vzhledem k různým vlastnostem separovaných materiálů existuje velké množství typů a aplikací separátorů.

 

Nejčastěji používané typy separace jsou následující: pneumatické, magnetické, optické a elektrostatické.

 

Magnetické separátory

Slouží k odstranění kovů ze sypkých nebo kusových materiálů (v kapalném nebo plynném prostředí). Separátory mohou být buď permanentní nebo dočasné magnety, které mají podobu desek, tyčí, válců nebo bubnů:

  • deskové separátory se využívají zejména ve spojení s dopravníky (různá umístění magnetu) a zachycený kov se odstraňuje ručně nebo automaticky
  • tyčové (trubicové) separátory mají mnoho podob a variant (roštový, rotační apod.), nejvíce se využívají na odstranění jemných částic ze sypkých (ale i z tekutých) materiálů
  • válcové separátory mohou mít podobu náhrady válce dopravníku
  • bubnový separátor je podobný válcovému separátoru, nicméně není součástí dopravníku

K odstranění nemagnetických kovů se využívá detektorů kovů ve spojení s mechanickým odkloněním proudu materiálu a tím i odstraněním nežádoucích částic.

 

Optické separátory

Separují materiál za pomocí kamer a vzduchových trysek. Uplatňují se při třídění barevně odlišných plastů, skla a kovů.

 

Pneumatické separátory

Využívají různých měrných hmotností separovaných materiálů (nejčastěji plastů a potravin) a pomocí proudu vzduchu odstraňuje nežádoucí částice.

 

Elektrostatické

Tyto separátory pracují na principu nabití separovaných částic elektrickým nábojem a následnou rozdílnou schopností separovaných částic udržet elektrický náboj. Využití např. při recyklaci kabelové izolace, která obsahuje více druhů plastů (např. PVC, PE).