Překládací stanice

Popis produktu

Překládací stanice slouží především k optimalizaci nákladů na dopravu odpadu do místa jeho využití (odstranění). Překladiště odpadů jsou projektovány v různých podobách, od prosté haly, kde je odpad vysypán a nakladačem přeložen do nákladního automobilu, až po mimoúrovňové překládací stanice se stacionárním lisem (popř. lisovacími kontejnery) a množstvím dalšího vybavení. Vše záleží na požadované velikosti a kapacitě překladiště, ale i na způsobu konečného nakládání s odpady (dostupnost spalovny, skládky, atd.).

Součástí překládacích stanic mohou být např.:

  • Drtiče
  • Dotřiďovací linky
  • Lisy
  • Lisovací kontejnery