POLYBET

POLYBET

VIA ALTA POLYBET - technologie pro materiálové využití směsných odpadních plastů na výrobu polymerbetonových prefabrikátů. Technologie byla vyvinuta společně s vědci z Latvijas Universitāte (Riga, Lotyšsko) a ČVUT Praha. Další vývoj technologie je podporován Technologickou agenturou ČR.

Pojivo ve formě hrubě tříděného odpadního plastového materiálu – celé, nevymývané, netříděné PET lahve, celé plastové obaly a další druhy plastového odpadu je drceno na frakci cca 0 – 12 mm pro snížení energetické náročnosti pro jeho ohřev. Plnivo (písek, kamenivo, drcené sklo apod.) je sušeno a zahříváno na teplotu cca 300°C. Následně je plnivo i pojivo smíšeno v hlavním ohřívacím a míchacím reaktoru, kde je horké plnivo promícháno s pojivem na homogenní směs, ale stále sypkou směs. Směs je dále pomocí šnekového dopravníku, kde je dohřívána na přesnou teplotu tání a stává se tekutou, vpravena do jednotlivých lisovacích forem. Následně je hydraulicky lisována, chlazena a finální výrobek je z lisu předán k finální manipulaci – paletizaci, balení a expedici. Linka vyrobí cca 10 kg výrobků za minutu, celou paletu naplní za cca hodinu. Je možno vyrábět až 4 výrobky najednou – záleží dle nastavení konstrukce.

Nezávazná poptávka

@