Obec a technické služby

Obec a technické služby musí zabezpečovat nakládání s komunálním odpadem. Ten představuje hlavně směsný a tříděný odpad.

Nezávazná poptávka

@