Nádoby na zdravotnický odpad

obrazek_55.jpg
10l.jpg
0,375l.jpg

Popis produktu

Nádoby jsou určeny k jednorázovému použití pro sběr nebezpečného klinického odpadu v místě jeho vzniku. Dle Katalogu odpadů lze nádoby plnit odpady ze skupiny 18 Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, a nebo z výzkumu s nimi souvisejícího, včetně katalogového čísla druhu odpadu 180101 ostré předměty.

  • nádoby jsou spalitelné včetně obsahu ve specializovaných spalovnách
  • nádoby s vhozem pro ostré předměty jsou dostupné v objemech od 0,375l až do 20l
  • nádoby, které mají pouze uzavíratelné víko, jsou dostupné v objemu od 30l do 60l