MULTIFERM

MULTIFERM

Linka Multiferm je určena pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu (BRO) za účelem přímého energetického využití – spalování, resp. spoluspalování. Motivací pro vznik této technologie bylo téměř nulové využívání BRO pro energetické účely, nárůst poptávky po biopalivech a alternativních technologiích a nedostupnost uceleného řešení výroby biopaliv z BRO. VIA ALTA tak přináší na trh zařízení, které je schopno zajistit nejen homogenizaci a hygienizaci vstupního materiálu či snížení relativní vlhkosti, ale také kompostovat a spoluzpracovávat gastroodpady.

Multiferm je technologií:

  • Vývojově novou
  • Environmentálně šetrnou
  • Vedoucí k ochraně životního prostředí
  • Snižující dopady antropogenních vlivů na životní prostředí
  • Zvyšující spolehlivost a bezpečnost dodávek z obnovitelných zdrojů
  • Zvyšující ekologickou šetrnost a zajištující vyšší efektivitu energetického využívání paliv prostřednictvím umožnění zpracovatelům odpadů a energetickým provozům vyrábět palivo ze zpracovávaného odpadu a snížit tak míru skládkování biologicky rozložitelného odpadu a zvýšit jeho další využití


Na vstupu je materiál ze svozů biologicky rozložitelného odpadu. Příprava materiálu se ve své podstatě neliší od provozu konvenční kompostárny. Materiál dále putuje do drtiče, který jej zhomogenizuje a rozdrtí na požadovanou frakci. Takto připravený materiál je volně skladován pro jednu až dvě dávky do reaktorové části. Technologická linka má dvě hlavní části - bioreaktor (BR) a sušárnu. Připravený materiál je dopraven do bioreaktoru a spouští se proces hygienizace. Po ukončení procesu hygienizace následuje přeložení materiálu z BR do sušárny za pomoci dopravníku a mechanismů. Po přeložení BRO do sušárny startuje proces sušení za využití fermentačního tepla z bioreaktoru. Po ukončení procesu sušení obsluha vyprázdní objem produktu ze sušárny pomocí vyprazdňovacího mechanismu. Finální produkt je vyskladněn do přepravního kontejneru. Celá linka pracuje v poloautomatickém režimu, ale je také plně nahraditelná automatickými pokyny.

Nezávazná poptávka

@