Lisy pevných odpadů

belownica_pbe15_1.jpg
prasa_do_smieci_ps5_1.jpg
belownica_do_odpadow_pbpe350_4.jpg
belownica_pbe15_5.jpg

Popis produktu

Balíkovací lisy a lisovací kontejnery lze využít všude, kde je třeba zmenšit objem odpadu. Jsou vhodným řešením do míst se značnou kumulací odpadu (provozy, nemocnice, kuchyně, třídící linky, atd.). Výhodou lisování je zmenšení objemu odpadů až o 90 % a z toho vyplývající snížené náklady na odvoz a likvidaci.

V lisech je možné lisovat papír, kartony, fólie, plechovky, obaly, PET lahve, sudy, atd.

Vertikální balíkovací lisy

 • lisovací síla 3 – 100 tun
 • objem lisovací komory od 0,2 do 1,5 m3
 • hmotnost balíku 60 – 600 kg
 • vhodné na papír, kartony, fólie, plechovky, obaly, PET-lahve, vlhký odpad z jídelen a nemocnic apod.
 • varianty vícekomorových lisů pro snadné a okamžité třídění

Lisovací kontejnery

 • mobilní řešení lisů na odpad
 • lisovací síla 12 – 33 tun
 • hmotnost nalisovaného materiálu od 2 – 11 tun
 • lisovací jednotka tvoří kompaktní celek a je odvážena dohromady
 • jednotka vyžaduje zdroj elektrické energie v dosahu zařízení

Stacionární lisy s přípojnými kontejnery

 • lisy jsou pevně spojené se zemí, kontejnery odpojitelné
 • lisovací síla 30 – 35 tun,
 • objem lisovací komory od 0,8 do 4,3 m3
 • přípojné kontejnery o objemu 15 – 30 m3 (hmotnost nalisovaného materiálu 4 – 10 tun)

Horizontální balíkovací lisy

 • vhodné pro kontinuální plně automatické lisování materiálu
 • automatický vázací systém
 • variabilní přizpůsobení lisu požadavkům zákazníka (dopravníky, vzduchotechnika, vyklápěcí zařízení, atd.)