Kompostovací linky

Popis produktu

Kompostování je proces, při němž se činností mikro a makro organismů za přístupu vzduchu přeměňuje využitelný biologicky rozložitelný odpad na stabilizovaný výstup – kompost.

Z technologického hlediska se rozlišují následující způsoby výroby kompostu:

 • kompostování na volné ploše (v pásových nebo plošných hromadách)
 • intenzivní kompostování (v bioreaktorech nebo žlabech)
 • kompostování ve vacích
 • vermikompostování

 

Nejčastěji se využívá technologie kompostování na volné ploše v pásových nebo plošných hromadách.

 

Technika využívaná pro kompostování:

 • manipulační prostředek – traktor s čelním nakladačem, kloubový nakladač, manipulátor
 • zařízení pro dezintegraci odpadu – drtič, štěpkovač
 • zařízení pro homogenizaci odpadu – drtící míchací vůz
 • zařízení pro překopávku hromad kompostu – samochodný, nesený nebo tažený překopávač
 • zařízení pro finalizaci hotového produktu  - síto
 • zařízení pro evidenci vstupního odpadu a výstupního produktu – váha
 • doplňky kompostáren: kalové čerpadlo, elektrocentrála, krycí textilie, teploměr